Archive | January 30, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (37)

Thư tình gửi một người (37) 20.2.1965 Blao, tối thứ bảy 20/2/1965 Ánh Một chiều thứ bảy nằm chơ vơ xa vắng tất cả. Anh bỏ một buổi trưa nằm đọc Porte étroite nhưng những tiếng hát buồn và sự im khô của buổi chiều đã kéo anh dậy nửa chừng. Này đây là Come […]