Archive | January 8, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 810=845)

Truyện Kiều (Câu 810-845) Nguyễn Du 810.Làng chơi đã trở về già hết duyên. .Tình cờ chẳng hẹn mà nên,Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.Chung lưng mở một ngôi hàng,Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề. 815.Dạo tìm khắp chợ thì quê,Giả danh hầu hạ, dạy nghề ăn chơi.Rủi may, âu cũng […]