Archive | December 2022

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách Hoàng Lan giới thiệu với các bạn cuốn sách mới xuất bản “Những bài hát đi cùng năm tháng “. Đây là tác phẩm Lan dịch qua tiếng Anh những bài hát mình yêu thích của các nhạc sĩ Phạm Duy, Văn Cao, Ngô Thụy Miên, Phạm Đình Chương, Cung Tiến, Anh […]