Archive | Poem RSS for this section

Without You

Without You You know, my king I miss you everyday I wait for you I see you on the screen through my virtual eyes In my dream hoping my dream comes true. You are not here far away, far from me hiding in a place where I can’t see you or touch you. I miss […]

Your Eyes

       Your Eyes I love your eyes They speak so much The language of them More evocative Than any spoken one Whatever their shade Whatever their shape Your eyes are a window Where a million thoughts And a thousand desires have lived unfulfilled How could I not fall for your eyes? Đặng Hoàng […]

Dream Of You

        Dream Of You You are in my dreams As I dream each night You come to me To take me to places Where there are clouds That touch the horizon And paint the sea You took my hands As we walked on the sand You told me stories And whispered in […]

Call Me

         Call Me   Call me the wind I will blow around you and I will be the air you breathe I will whisper in your ear each morning And wake you up dancing to a tune with me.   Call me a cloud I will be your pillow, fluffy and soft […]

Thưa Thầy Con Đi – Saying Goodbye To My Teacher

     Thưa Thầy Con Ði   Thôi Thưa thầy con đi Năm cuối cùng đã hết Chưa qua một mùa thi Ðã nghe đầy thương tiếc Nhìn xuân về lộc biếc Chim én lượn thầm thì Những nỗi buồn thế hệ Ðưa tiễn những người đi   Vở chưa phai mực thầy Những lời […]

Tương Tư – Lovesickness

     Tương Tư Tôi đã gặp em từ bao giờ Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya Kể từ gió thổi trong vừng tóc Hay lúc thu về cánh nhạn kia? Có phải em mang trên áo bay Hai phần gió thổi, một phần mây Hay là em gói mây trong áo Rồi thở […]

Walking With Love

       Walking With Love   Someday you will come to me. I will take you to my fields. My fields of rice, You will see the cows lying in the pasture grazing and chewing. I love to rest on the hay, passing through my daydreams, Smelling the fragrance of the wild flowers Watching […]

What If

                What If   What If There was a day, I would see you in a crowd In the crowd of people, I would see only you With your bright eyes, your fresh smile Ordinary to everyone, but special to me. What If I fell in love with […]

Tống Biệt Hành – Saying Goodbye

          Tống Biệt Hành  Đưa người ta không đưa qua sông. Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thẫm không vàng vọt. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? Đưa người ta chỉ đưa người ấy. Môt giã gia đình, môt dửng dưng. . Ly khách! Ly khách! […]

Needed ~ Cần Thiết

               Cần Thiết   Không có anh lấy ai đưa em đi học về. Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học. Ai lau mắt cho em ngồi khóc. Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa. Những lúc em cười trong đêm khuya. Lấy ai nhìn […]