Needed ~ Cần Thiết

               Cần Thiết

 

Không có anh lấy ai đưa em đi học về.

Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học.

Ai lau mắt cho em ngồi khóc.

Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa.

Những lúc em cười trong đêm khuya.

Lấy ai nhìn những đường răng em trắng.

Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh.

Lúc sương mờ ai thở để sương tan.

Ai cầm tay cho đỏ má hồng em.

Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc…

Không có anh nhỡ một mai em khóc.

Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi.

Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ.

Không có anh thì ai ve vuốt.

Không có anh lấy ai cười trong mắt.

Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong.

Ai cầm tay mà dắt mùa xuân.

Nghe đường máu run từng cành lộc biếc.

Không có anh nhỡ ngày mai em chết.

Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn.

Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon.

Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục…

Tác giả- Nguyên Sa

 

[English Version]

 

                Needed

 

Without you,

Who will pick me up from school.

Who will write a letter to me,

So that I can bring it to class.

Who will wipe away my tears,

Every time I sit crying.

Who will go out with me on rainy evenings.

And in the moments, I smile at night.

Who will look at my shiny white teeth.

My bright eyes are glittering planets.

In the mist, who will melt away fog.

Who will take my hands and warm my cheeks.

Who will blow light to take clouds into my hairs.

Without you, if I cry tomorrow.

The sadness in my eyes will wear away.

My hair will grow long,

But my sorrow will never fade.

Without you, who will caress me.

Without you, who will make eyes laugh.

Who will sit and listen to my ramblings.

Who will take my hand to lead me to the spring.

That seems to quiver in every azure drop.

Without you, if I die tomorrow.

God will ask you ” Why was my hair sad?.

Why were my hands so thin and my eyes so languishing’”

You will have to bow to go Hell.

Đặng Hoàng Lan Translated from The Song “Cần Thiết ” Of Nguyên Sa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: