Tống Biệt Hành – Saying Goodbye

          Tống Biệt Hành 

Đưa người ta không đưa qua sông.

Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thẫm không vàng vọt.

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy.

Môt giã gia đình, môt dửng dưng.

. Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ.

Chí lớn không về, bàn tay không.

Thì không bao giờ nói trở lại.

Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước.

Bây giờ muà hạ sen nở nốt.

Môt chị, hai chị cũng như sen.

Khuyên nốt em trai giòng lệ sót.

Ta biết người buồn sáng hôm nay.

Trời chưa vào thu tươi lắm thay.

Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt.

Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay.

. Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât.

Mẹ! thà coi như chiếc lá bay.

Chị! thà coi như là hạt bụi.

Em! ừ xem như la hat bui.

Thâm Tâm

 

( English Version)                  

         Saying Goodbye

 

When I saw you off, I didn’t take you across the river,
So why did I hear waves crashing?
Evening shadows were neither dark nor pale yellow,
So why did the sunset reflect in your clear eyes?

 

I saw you off, I just saw you off,
There is only one family and only one emotion.
Immigrant. Immigrant. The short and narrow road,

 

Your great mind has never returned
if your skillful hands remained empty,
You say you will never come back,
Oh no, this old mother shouldn’t have any hope for three years.

 

I saw you had been sad since the evening before you left.
The summer was coming and the lotus was almost in bloom,
One sister, two sisters were like the lotus,
The brother was left in tears.

 

I knew you were sad this morning.
The fall is coming,
How fresh the air is!
The innocent children’s eyes are filled with tears
The handkerchief envelops all of your regrets.

 

You go, oh, you really go,
Mother will become leaves flying,
Sister will become specks of the dust,
And brother will become spicy alcohol yeast.

 

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Tống Biệt Hành ” Of The Poet Thâm Tâm.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: