Tương Tư – Lovesickness

     Tương Tư

Tôi đã gặp em từ bao giờ

Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya

Kể từ gió thổi trong vừng tóc

Hay lúc thu về cánh nhạn kia?

Có phải em mang trên áo bay

Hai phần gió thổi, một phần mây

Hay là em gói mây trong áo

Rồi thở cho làn áo trắng bay?

Có phải mùa xuân sắp sửa về

Hay là gió lạnh lúc đêm khuya

Hay là em chọn sai màu áo

Để nắng thu vàng giữa lối đi?

Có phải rằng tôi chưa được quen

Làm sao buổi sáng đợi chờ em

Hay từng hơi thở là âm nhạc

Đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương

Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya

Đi về bằng những ngón chân thưa

Và nghe em ghé vào giấc mộng

Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa

Tôi không biết rằng lạ hay quen

Chỉ biết em mang theo nghê thường

Cho nên cặp mắt mờ hư ảo

Cả bốn chân trời chỉ có em.

                                              Tác giả: Nguyên Sa

 

                     ( English Version)

 

        Lovesickness

 

How long has it been since we first met?

Since the pale moon has risen each night.

Since the wind has blown through your hảir.

Or in the moments autumn turns cold on bird wings.

Have you brought your coat that flies?

With two parts blowing in the wind like clouds.

Or have you packed the clouds in your pockets?

then your white dress flies with each breath you take.

Is the spring going to come again?

Or is the wind still cold late at night?

Did you choose your dress color wrong?

letting autumn’s golden sun illuminate your path.

Is it what I have become accustomed to?

To wait for you each morning?

When every breath is like sweet music?

The rhythm falls too deep, and the eyes long to see..

I listen to the sounds of night and see the stars shine.

You hobble back on unsteady feet,

and I see you appear in my dream.

Your hat brim leans sadly in the blowing wind.

I don’t know whether you are strange or familiar.

I only know you wear a rainbow colored cloth.

Then my vision becomes blurry, turning into illusion.

In all the world, I have only you.

 

Đặng Hoàng Lan Trranslated From The Poem ” Tương Tư” Of Nguyên Sa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: