Archive | April 2018

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 4)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 4 Phecmina Đaxa lần đầu tiên tán thành ý kiến của chồng mình về các vấn đề nội trợ và ý tứ không nói đến chuyện vật nuôi trong gia đình một thời gian khá lâu. Bà giải khuây với việc xem các bức tranh màu […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 3)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 3 Nền độc lập giành được từ tay bọn Tây Ban Nha và sau đó là sự xóa bỏ chế độ nô lệ đã đưa đến sự sụp đổ của giới thượng lưu trong đó bác sĩ Huvênan Ucbinô sinh ra và lớn lên. Những gia […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 2)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 2 Bác sĩ Huvênan Ucbinô làm việc theo một thời gian biểu hết sức nghiêm túc đến mức bà vợ ngài biết chính xác ngài đang ở đâu để sai người đến tìm và chuyển cho ngài một vài lời nhắn nhủ nếu trong buổi chiều […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 1)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel García Márquez Chương 01 Không thể đừng được: mùi đắng của hạnh đào khiến ngài luôn luôn nhớ đến số phận những mối tình ngang trái. Bác sĩ Huvênan Ucbinô cảm nhận điều đó ngay từ khi mới bước vào ngôi nhà lờ mờ tối. Ngài đã phải khẩn […]

Anna Karenina (Part 8 – Chapter 16-19)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 16 Sergey Ivanovitch, being practiced in argument, did not reply, but at once turned the conversation to another aspect of the subject. “Oh, if you want to learn the spirit of the people by arithmetical computation, of course it’s very difficult to arrive at it. And voting has not been […]

Anna Karenina (Quyển 8 – Chương 16-18)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 16 Vốn sành môn biện chứng, Xergei Ivanovich không đối đáp lại mà đặt vấn đề tranh luận sang một lĩnh vực khác. – Nếu chú muốn dùng số học để đo tinh thần nhân dân thì tất nhiên rất khó đấy. Ngay cả phổ thông đầu phiếu, vốn không […]

Anna Karenina (Part 8 – Chapter 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 11 The day on which Sergey Ivanovitch came to Pokrovskoe was one of Levin’s most painful days. It was the very busiest working time, when all the peasantry show an extraordinary intensity of self-sacrifice in labor, such as is never shown in any other conditions of life, and would be […]

Anna Karenina (Quyển 8 – Chương 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 11 Hôm Xergei Ivanovich đến Pokhrovxcoie là một trong những ngày buồn bực nhất của Levin. Đó là thời kì công việc bận rộn nhất trong năm: thời kì mà toàn thể nông dân bộc lộ một tinh thần lao động quên mình phi thường, không bao giờ thấy trong […]

Anna Karenina (Part 8 – Chapter 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 6 Sergey Ivanovitch had not telegraphed to his brother to send to meet him, as he did not know when he should be able to leave Moscow. Levin was not at home when Katavasov and Sergey Ivanovitch in a fly hired at the station drove up to the steps of […]

Anna Karenina (Quyển 8 – Chương 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 6 Vì không biết lúc nào có thể rời Moskva nên Xergei Ivanovich không đánh điện báo cho em trai đi đón khi ông tới nơi. Lúc Katavaxov và Xergei Ivanovich, đen nhẻm vì bụi đường, từ chiếc xe ngựa tối tân thuê ở ga bước xuống trước căn nhà […]