Archive | April 11, 2018

Anna Karenina (Part 7 – Chapter 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 6 “Perhaps they’re not at home?” said Levin, as he went into the hall of Countess Bola’s house. “At home; please walk in,” said the porter, resolutely removing his overcoat. “How annoying!” thought Levin with a sigh, taking off one glove and stroking his hat. “What did I come for? […]

Anna Karenina (Quyển 7 – Chương 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 6 – Có lẽ không phải ngày tiếp khách thật chăng? – Levin nói khi bước vào phòng chờ nhà nữ bá tước Bôn. – Có chứ, xin mời ông vào, – người gác cửa nói và quả quyết cởi áo khoác cho chàng. “Chán quá! Levin thở dài nghĩ […]

Anna Karenina (Part 7 – Chapter 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy PART SEVEN Chapter 1 The Levins had been three months in Moscow. The date had long passed on which, according to the most trustworthy calculations of people learned in such matters, Kitty should have been confined. But she was still about, and there was nothing to show that her time was […]

Anna Karenina (Quyển 7 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy Quyển 7 Chương 1 Vợ chồng Levin ở Moskva đã hơn hai tháng. Theo tính toán chính xác nhất của những người am hiểu vấn đề, đáng lẽ Kitty phải đẻ lâu rồi. Thế mà tình hình vẫn như cũ và không có triệu chứng gì chứng tỏ ngày ở cữ […]