Archive | April 2018

Anna Karenina (Part 8 – Chapter 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy PART EIGHT Chapter 1   Almost two months had passed. The hot summer was half over, but Sergey Ivanovitch was only just preparing to leave Moscow. Sergey Ivanovitch’s life had not been uneventful during this time. A year ago he had finished his book, the fruit of six years’ labor, “Sketch […]

Anna Karenina (Quyển 8 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy Quyển 8 Chương 1 Hai tháng trôi qua. Lúc đó vào giữa mùa hạ, thời tiết rất nóng; tuy vậy, mãi tới bây giờ, Xergei Ivanovich mới sửa soạn rời Moskva. Thời gian gần đây, nhiều biến cố đã xảy ra trong đời Xergei Ivanovich. Khoảng một năm trước, ông viết […]

Mùa Đông Của Anh – My Winter Love

Mùa Đông Của Anh   Tác Giả: Trần Thiện Thanh   Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới Em ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá Tim anh như ngừng thở, từ sau ân […]

Anna Karenina (Part 7 – Chapter 26-30)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 26 Never before had a day been passed in quarrel. Today was the first time. And this was not a quarrel. It was the open acknowledgment of complete coldness. Was it possible to glance at her as he had glanced when he came into the room for the guarantee?–to look […]

Anna Karenina (Quyển 7 – Chương 26-30)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 26 Chưa bao giờ vì một cuộc cãi lộn mà họ dỗi nhau đến trọn một ngày. Đây là lần đầu tiên. Và còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau nữa. Đây là lời thú nhận hiển nhiên về một sự hờ hững hoàn toàn. Có thể nào lại nhìn […]

Anna Karenina (Part 7 – Chapter 21-25)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 21 After a capital dinner and a great deal of cognac drunk at Bartnyansky’s, Stepan Arkadyevitch, only a little later than the appointed time, went in to Countess Lidia Ivanovna’s. “Who else is with the countess?–a Frenchman?” Stepan Arkadyevitch asked the hall porter, as he glanced at the familiar overcoat […]

Anna Karenina (Quyển 7 – Chương 21-25)

Anna Karenina Leo  Tolstoy Chương 21 Sau một bữa cơm ngon tuyệt và rất nhiều rượu cô nhắc ở nhà Barnianxki, Stepan Ackađich đến nhà nữ bá tước Lidia Ivanovna hơi muộn. – Còn có ai ở nhà nữ bá tước nữa vậy? Ông khách người Pháp à? – ông hỏi tên gác cổng khi […]

Anna Karenina (Part 7 – Chapter 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 16 At ten o’clock the old prince, Sergey Ivanovitch, and Stepan Arkadyevitch were sitting at Levin’s. Having inquired after Kitty, they had dropped into conversation upon other subjects. Levin heard them, and unconsciously, as they talked, going over the past, over what had been up to that morning, he thought […]

Anna Karenina (Quyển 7 – Chương 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 16 Khoảng mười một giờ, lão quận công Xergei Ivanovich và Stepan Ackađich đến tề tựu ở nhà Levin. Sau khi hỏi thăm tin tức người đẻ, họ quay sang chuyện khác. Levin vừa nghe họ nói, vừa bất giác nhớ lại những sự việc xảy ra trước sáng nay, […]

Anna Karenina (Part 7 – Chapter 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 11 “What a marvelous, sweet and unhappy woman!” he was thinking, as he stepped out into the frosty air with Stepan Arkadyevitch. “Well, didn’t I tell you?” said Stepan Arkadyevitch, seeing that Levin had been completely won over. “Yes,” said Levin dreamily, “an extraordinary woman! It’s not her cleverness, but […]