Archive | April 17, 2018

Anna Karenina (Part 8 – Chapter 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy PART EIGHT Chapter 1   Almost two months had passed. The hot summer was half over, but Sergey Ivanovitch was only just preparing to leave Moscow. Sergey Ivanovitch’s life had not been uneventful during this time. A year ago he had finished his book, the fruit of six years’ labor, “Sketch […]

Anna Karenina (Quyển 8 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy Quyển 8 Chương 1 Hai tháng trôi qua. Lúc đó vào giữa mùa hạ, thời tiết rất nóng; tuy vậy, mãi tới bây giờ, Xergei Ivanovich mới sửa soạn rời Moskva. Thời gian gần đây, nhiều biến cố đã xảy ra trong đời Xergei Ivanovich. Khoảng một năm trước, ông viết […]