Archive | April 25, 2018

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 4)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 4 Phecmina Đaxa lần đầu tiên tán thành ý kiến của chồng mình về các vấn đề nội trợ và ý tứ không nói đến chuyện vật nuôi trong gia đình một thời gian khá lâu. Bà giải khuây với việc xem các bức tranh màu […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 3)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 3 Nền độc lập giành được từ tay bọn Tây Ban Nha và sau đó là sự xóa bỏ chế độ nô lệ đã đưa đến sự sụp đổ của giới thượng lưu trong đó bác sĩ Huvênan Ucbinô sinh ra và lớn lên. Những gia […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 2)

Tình Yêu Thời Thổ Tả  Gabriel García Márquez  Chương 2 Bác sĩ Huvênan Ucbinô làm việc theo một thời gian biểu hết sức nghiêm túc đến mức bà vợ ngài biết chính xác ngài đang ở đâu để sai người đến tìm và chuyển cho ngài một vài lời nhắn nhủ nếu trong buổi chiều […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 1)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel García Márquez Chương 01 Không thể đừng được: mùi đắng của hạnh đào khiến ngài luôn luôn nhớ đến số phận những mối tình ngang trái. Bác sĩ Huvênan Ucbinô cảm nhận điều đó ngay từ khi mới bước vào ngôi nhà lờ mờ tối. Ngài đã phải khẩn […]