Archive | April 8, 2018

Anna Karenina (Part 6 – Chapter 11-15)

Anna Karenina  Leo Tolstoy Chapter 11 When Levin and Stepan Arkadyevitch reached the peasant’s hut where Levin always used to stay, Veslovsky was already there. He was sitting in the middle of the hut, clinging with both hands to the bench from which he was being pulled by a soldier, the brother of the peasant’s […]

Anna Karenina (Quyển 6 – Chương 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 11 Khi Levin và Stepan Ackađich tới căn nhà gỗ của bác nông dân mà lần nào Levin cũng ghé lại, thì đã thấy Vexlovxki ở đó rồi. Anh ta ngồi giữa nhà, hai tay níu vào chiếc ghế dài nhỏ, trong khi một người lính – em trai bà […]

Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letters (28)

Thư Tình Gửi Một Người (28) Tác Giả: Trịnh Công Sơn Blao 29/12/1964 Dao Ánh thân yêu Anh đọc thư Ánh tối hôm qua. Và ngủ rất sớm với tờ thư còn cầm trên tay. Như bàn tay của John Gavin trong phim Le temps d’aimer et le temps de mourir(46) khi nằm chết trên […]