Archive | November 2019

Em hãy ngủ đi – Rest Please

Em hãy ngủ đi Rừng đã cháy và rừng đã héo Em hãy ngủ đi Rừng đã khô và rừng đã tàn Em hãy ngủ đi Ngủ đi em đôi môi lửa cháy Ngủ đi em mi cong cỏ mượt Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc Ngủ đi em tóc gió thôi bay Đời […]

Gone with the wind (Chapter 63)

Gone with the wind Chapter 63 The front door was slightly ajar and she trotted, breathless, into the hall and paused for a moment under the rainbow prisms of the chandelier. For all its brightness the house was very still, not with the serene stillness of sleep but with a watchful, tired silence that was […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 63)

Cuốn theo chiều gió Chương 63 Cửa trước hơi hé mở, nàng hổn hển bước nhanh vào tiền sảnh và dừng một lát dưới những lăng ki71nh bảy sắc cầu vòng của chùm đèn treo. Nhà sáng trưng, nhưng rất yên tĩnh, không phải là cái yên tĩnh thanh thản của giấc ngủ, mà là […]

Gone with the wind (Chapter 62)

Gone with the wind Chapter 62 She heard whispering voices outside, and going to the door she saw the frightened negroes standing in the back hall, Dilcey with her arms sagging under the heavy weight of the sleeping Beau, Uncle Peter crying, and Cookie wiping her wide wet face on her apron. All three looked […]

Gone with the wind (Chapter 62)

Gone with the wind Chapter 62 She heard whispering voices outside, and going to the door she saw the frightened negroes standing in the back hall, Dilcey with her arms sagging under the heavy weight of the sleeping Beau, Uncle Peter crying, and Cookie wiping her wide wet face on her apron. All three looked […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 62)

Cuốn theo chiều gió Chương 62 Nàng nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài và ra cửa, nàng thấy đám đầy tớ da đen sợ sệt đứng ở cuối hành lang. Dilxi bế Biu ngủ ngặng trĩu cánh tay, bác Peter đang khóc và chị bếp lấy tạp dề lau bộ mặt đẫm lệ. Cả […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 62)

Cuốn theo chiều gió Chương 62 Nàng nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài và ra cửa, nàng thấy đám đầy tớ da đen sợ sệt đứng ở cuối hành lang. Dilxi bế Biu ngủ ngặng trĩu cánh tay, bác Peter đang khóc và chị bếp lấy tạp dề lau bộ mặt đẫm lệ. Cả […]

Gone with the wind (Chapter 61)

Gone with the wind Chapter 61 Scarlett was in Marietta when Rhett’s urgent telegram came. There was a train leaving for Atlanta in ten minutes and she caught it, carrying no baggage except her reticule and leaving Wade and Ella at the hotel with Prissy. Atlanta was only twenty miles away but the train crawled […]

Gone with the wind (Chapter 61)

Gone with the wind Chapter 61 Scarlett was in Marietta when Rhett’s urgent telegram came. There was a train leaving for Atlanta in ten minutes and she caught it, carrying no baggage except her reticule and leaving Wade and Ella at the hotel with Prissy. Atlanta was only twenty miles away but the train crawled […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 61)

Cuốn theo chiều gió Chương 61 Xcarlét đang ở Merietta thì nhận được một bức điện khẩn của Rét. Có một chuyến tàu mười phút nữa thì khởi hành đi Atlanta. Nàng đáp chuyến tàu đó, không mang hành lý gì ngòai chiếc túi xách, để Uêđ và Ilơ ở lại khách sạn với Prixi. […]