Archive | November 4, 2019

Gone with the wind (Chapter 60)

Chapter 60 Something was wrong with the world, a somber, frightening wrongness that pervaded everything like a dark impenetrable mist, stealthily closing around Scarlett. This wrongness went even deeper than Bonnie’s death, for now the first unbearable anguish was fading into resigned acceptance of her loss. Yet this eerie sense of disaster to come persisted, […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 60)

Cuốn theo chiều gió Chương 60 Thế giới đang có một cái gì đó không ổn, một sai hỏng khủng khiếp, hắc ám nó thấm vào mọi vật như một màn sương dày mù mịt, lén lút bao quanh Xcarlét. Cảm giác bất ổn đó còn thấm sâu hơn cả cái chết của Bonni vì […]

Gone with the wind (Chapter 59)

Chapter 59 There was no doubt in anyone’s mind that Bonnie Butler was running wild and needed a firm hand but she was so general a favorite that no one had the heart to attempt the necessary firmness. She had first gotten out of control the months when she traveled with her father. When she […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 59)

Cuốn theo chiều gió Chương 59 Không nghi ngờ gì nữa, ai nấy đều thấy rõ là Bonni càng trở nên ngông cuồng và cần có một bàn tay uốn nắn kiên quỵết, song vì mọi người đểu cưng nó, nên không ai đủ can đảm để áp dụng biện pháp cứng rắn cần thiết. […]