Archive | November 5, 2019

Hãy yêu nhau đi – Love One Another

Hãy yêu nhau đi Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá Hãy yêu nhau đi giòng nước đã trôi xa Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu Hãy ru nhau trên những lời gió mới Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui Hãy […]