Em hãy ngủ đi – Rest Please

Em hãy ngủ đi

Rừng đã cháy và rừng đã héo

Em hãy ngủ đi

Rừng đã khô và rừng đã tàn

Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy

Ngủ đi em mi cong cỏ mượt

Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc

Ngủ đi em tóc gió thôi bay

Đời đã khép và ngày đã tắt

Em hãy ngủ đi

Đời mãi đêm và ngày mãi buồn

Em hãy ngủ đi

Đồi đứng ngóng và đồi thắp nắng

Em hãy ngủ đi

Mặt đất im mặt trời cúi nhìn

Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi vai lụa mát

Ngủ đi em da thơm quả ngọt

Ngủ đi em tay thôi mời mọc

Ngủ đi em trong tiếng ru êm

Người đã đến và người đã vắng

Em hãy ngủ đi

Ngoài phố kia loài người đã về

Em hãy ngủ đi.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Rest Please

The forest is ablaze and the forest is scorched,

Rest Please.

The forest is parched and the forest is dead,

Rest Please.

Rest, my beloved,

Your lips burn with fire.

Rest, my beloved,

Your fluttering lashes are like smooth waves of grass.

Rest, my beloved,

Your pale arms are brushed a pearly-white.

Rest, my beloved,

Your flowing hair slumbers.

Life has ended and the days have gone,

Rest Please.

Life is eternal darkness and each day brings inevitable sorrow,

Rest Please.

The hills wait stoically and the hills are blanketed in sunlight,

Rest Please.

The earth sits silently and the sun sinks,

Rest Please.

Rest, my beloved,

Your shoulders are caressed by cool silk.

Rest, my beloved,

Your fragrant skin is like sweet fruit.

Rest, my beloved,

Your hands cease to summon.

Rest, my beloved,

Your sleep is cuddled by a soothing lullaby.

People have come and people have gone,

Rest Please.

The outsiders have returned,

Rest Please.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Em hãy ngủ đi” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: