Archive | November 7, 2019

Tôi ơi đừng tuyệt vọng – Don’t Despair

Tôi ơi đừng tuyệt vọng Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng Em là tôi và tôi là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo Tôi là ai […]