Archive by Author | Hoang Lan

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 390-425)

Truyện Kiều (Câu 390-425) Nguyễn Du 390.Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.Xắn tay mở khóa động đào,Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên-thai.Mặt nhìn mặt càng thêm tươi,Bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên. 395.Sánh vai về chốn thư hiên,Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông.Trên yên, bút giá thi đồng,Đạm […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 390-425)

Truyện Kiều (Câu 390-425) Nguyễn Du 390.Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.Xắn tay mở khóa động đào,Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên-thai.Mặt nhìn mặt càng thêm tươi,Bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên. 395.Sánh vai về chốn thư hiên,Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông.Trên yên, bút giá thi đồng,Đạm […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 355-390)

Truyện Kiều (Câu 355-390) Nguyễn Du 355.Rằng: “Trăm năm cũng từ đây,Của tin gọi một chút này làm ghi.”Sẵn tay khăn gấm, quạt quỳ,Với cành thoa ấy tức thì đổi trao.Một lời vừa gắn tất giao, 360.Mái sau dường có xôn xao tiếng người.Vội vàng lá rụng hoa rơi,Chàng về viện sách nàng dời lầu […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 320-355)

Truyện Kiều (Câu 320-355) Nguyễn Du 320.Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe?Sượng sùng giữ ý rụt rè,Kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu.Rằng: “Từ ngẫu nhĩ gặp nhauThầm trông trộm nghĩ bấy lâu đã chồn. 325.Xương mai tính đã gầy mòn,Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay!Tháng tròn như gởi cung […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 285-320)

Truyện Kiều (Câu 285-320) Nguyễn Du 285.Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.Nhẫn từ quán khách lân la,Tuần trăng thấm thoắt nay đà thêm hai.Cách tường phải buổi êm trời, 290.Dưới đào dường có bóng người thướt tha.Buông cầm xốc áo vội ra,Hương còn thơm nức, người đà vắng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 285-320)

Truyện Kiều (Câu 285-320) Nguyễn Du 285.Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.Nhẫn từ quán khách lân la,Tuần trăng thấm thoắt nay đà thêm hai.Cách tường phải buổi êm trời, 290.Dưới đào dường có bóng người thướt tha.Buông cầm xốc áo vội ra,Hương còn thơm nức, người đà vắng […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 250-285)

Truyện Kiều (Câu 250-285) Nguyễn Du 250.Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.Buồng văn hơi giá như đồng,Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan. 255.Mành Tương phất phất gió đàn,Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.Vì chăng duyên nợ ba […]

Truyện Kiều – The Tale Of Kieu (Verses 215-250)

Truyện Kiều (Câu 215-250) Nguyễn Du 215.Trông theo nào thấy đâu nào.Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.Một mình lưỡng lự canh chầy,Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.Hoa trôi bèo dạt đã đành, 220.Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi!Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 180-215)

Truyện Kiều (Câu 180-215) Nguyễn Du 180.Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!Người đâu gặp gỡ làm chi,Trăm năm biết có duyên gì hay không?Ngổn ngang trăm mối bên lòng,Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình. 185.Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,Tựa nương bên triện một mình thiu thiu.Thoắt đâu thấy một tiểu […]

Truyện Kiều- The Tale of Kieu (Verses 145-180)

Truyện Kiều (Câu 145-180) Nguyễn Du 145.Chàng Vương quen mặt ra chào,Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.Nguyên người quanh quất đâu xa,Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.Nền phú hậu, bậc tài danh, 150.Văn chương nết đất, thông minh tính trời.Phong tư tài mạo tót vời,Vào trong phong nhã, ra ngoài hào […]