Archive | February 2017

The Wrinkles

            The Wrinkles We will get older and the wrinkles will come, it’s inevitable, it’s something we have to accept. Years may wrinkle the skin, make us feel that it is too late to do anything and the stage of life belongs to the rising generation.   Let think about […]

Dream Of You

        Dream Of You You are in my dreams As I dream each night You come to me To take me to places Where there are clouds That touch the horizon And paint the sea You took my hands As we walked on the sand You told me stories And whispered in […]

Call Me

         Call Me   Call me the wind I will blow around you and I will be the air you breathe I will whisper in your ear each morning And wake you up dancing to a tune with me.   Call me a cloud I will be your pillow, fluffy and soft […]

Tình Ca – Love Song For My Homeland

                 Tình Ca Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi Mẹ hiền ru những câu xa vời À à ơi ! Tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, […]

Thưa Thầy Con Đi – Saying Goodbye To My Teacher

     Thưa Thầy Con Ði   Thôi Thưa thầy con đi Năm cuối cùng đã hết Chưa qua một mùa thi Ðã nghe đầy thương tiếc Nhìn xuân về lộc biếc Chim én lượn thầm thì Những nỗi buồn thế hệ Ðưa tiễn những người đi   Vở chưa phai mực thầy Những lời […]

Tương Tư – Lovesickness

     Tương Tư Tôi đã gặp em từ bao giờ Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya Kể từ gió thổi trong vừng tóc Hay lúc thu về cánh nhạn kia? Có phải em mang trên áo bay Hai phần gió thổi, một phần mây Hay là em gói mây trong áo Rồi thở […]

Walking With Love

       Walking With Love   Someday you will come to me. I will take you to my fields. My fields of rice, You will see the cows lying in the pasture grazing and chewing. I love to rest on the hay, passing through my daydreams, Smelling the fragrance of the wild flowers Watching […]

What If

                What If   What If There was a day, I would see you in a crowd In the crowd of people, I would see only you With your bright eyes, your fresh smile Ordinary to everyone, but special to me. What If I fell in love with […]

The First Spring- Mùa Xuân Đầu Tiên

Mùa Xuân Đầu Tiên Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã về mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông một trưa nắng cho bao tâm hồn. Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về […]

My Neighbor- Cô Láng Giềng

     Cô Láng Giềng    Hôm nay trời xuân bao tươi thắm. Dừng gót phiêu linh về thăm nhà. Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi. Tôi đã hình dung nét ai đang cười. Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm. Đôi mắt trong đen màu hạt huyền, Làn tóc mây chiều cùng […]