Archive by Author | Kahn Nguyen

The First Spring- Mùa Xuân Đầu Tiên

Mùa Xuân Đầu Tiên Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã về mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông một trưa nắng cho bao tâm hồn. Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về […]

My Neighbor- Cô Láng Giềng

     Cô Láng Giềng    Hôm nay trời xuân bao tươi thắm. Dừng gót phiêu linh về thăm nhà. Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi. Tôi đã hình dung nét ai đang cười. Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm. Đôi mắt trong đen màu hạt huyền, Làn tóc mây chiều cùng […]

What Makes You Beautiful

  You’re insecure Don’t know what for You’re turning heads when you walk through the door Don’t need make-up To cover up Being the way that you are is enough Ev eryone else in the room can see it Everyone else but you Baby you light up my world like nobody else The way that […]