Archive | February 27, 2017

Thưa Thầy Con Đi – Saying Goodbye To My Teacher

     Thưa Thầy Con Ði   Thôi Thưa thầy con đi Năm cuối cùng đã hết Chưa qua một mùa thi Ðã nghe đầy thương tiếc Nhìn xuân về lộc biếc Chim én lượn thầm thì Những nỗi buồn thế hệ Ðưa tiễn những người đi   Vở chưa phai mực thầy Những lời […]