Archive | Other RSS for this section

Trên Biển – At Sea

Trên biển Guy de Maupassant Gần đây người ta đọc thấy trong các báo những dòng sau đây: BULÔNHƠ-XUYAR-ME1, 22 tháng giêng – người ta viết cho chúng tôi. “Một tai họa khủng khiếp vừa giáng lên đầu dân đi biển vốn đã đau khổ từ hai năm nay. Chiếc tàu đánh cá do ông […]

Thư tình gửi một người – Love Letters (1)

  Thư tình gửi một người   Blao, 2/9/1964 Dao Ánh thân mến, Cơn mơ kéo anh trở dậy vào lúc 3 giờ sáng. Bây giờ đồi núi Blao còn đêm mù sương và im lìm ngủ. Anh thắp nến trắng viết thư cho Ánh và trùm chăn quanh mình. Miền cao nguyên này lạnh […]