Archive | June 2018

Tan Tác – Broken

Tan Tác Tác giả: Lữ Liên Ta đưa người đi đường về tình chia hai lối Nỗi tiếc nhớ khôn nguôi Tạ từ đêm ấy đêm cuốir rồi xa mãi Biết đến nay đã sang bên nao Tìm nhau trong cõi mơ Hồn mình nghe xa vắng ai ca khúc hát năm nào Ta nhấn […]

Anh Còn Nợ Em – I Still Owe You

Anh còn nợ em Tác giả: Anh Bằng Anh còn nợ em Công viên ghế đá Công viên ghế đá Lá đổ chiều êm Anh còn nợ em Dòng xưa bến cũ Dòng xưa bến cũ Con sông êm đềm Anh còn nợ em Chim về núi nhạn Trời mờ mưa đêm Trời mờ mưa […]

Little House on the Prairie (Chapter 3)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Ưilder CHAPTER 3 CAMP ON THE HIGH PRAIRIE Pa made camp as usual. First, he unhitched and unharnessed Pet and Patty, and he put them on their picket-lines. Picket-lines were long ropes fastened to iron pegs driven into the ground. The pegs were called picket- pins. When horses were on picket-lines […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 3)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 3 DỰNG TRẠI TRÊN ĐỒI CỎ Bố dựng trại giống như thường lệ. Trước hết, Bố tháo bộ yên cương cho Pet và Patty, buộc chúng vào dây cột. Dây cột là sợi dây dài buộc vào chiếc móc sắt đóng sâu xuống […]

Little House on the Prairie (Chapter 2)

Little House on the Prairie Laura Ingalls Wilder CHAPTER 2 CROSSING THE CREEK Pet and Patty began to trot briskly, as if they were glad, too. Laura held tight to the wagon bow and stood up in the jolting wagon. Beyond Pa’s shoulder and far across the waves of green grass she could see the trees, and they […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2-Chương 2)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder TẬP 2 – CHƯƠNG 2 – BĂNG NGANG DÒNG LŨ Pet và Patty hối hả xoải vó tựa hồ chúng cũng vui thích. Laura nắm chặt cọng khung mui đứng thẳng trên cỗ xe đang lắc lư. Phía dưới vai Bố và vượt xa những gợn […]

Little House on the Prairie (Chapter1)

Little House  on the Prairie Laura Ingalls Ưildery Chapter 1 Going West A long time ago, when all the grandfathers and grandmothers of today were little boys and little girls or very small babies, or perhaps not even born, Pa and Ma and Mary and Laura and Baby Carrie left their little house in the […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ( Chương 13)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên  Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 13  CON NAI TRONG RỪNG Cỏ đã khô úa và héo rối nên phải đưa lũ bò cái từ rừng về nuôi trong nhà kho. Tất cả những cánh lá màu tươi đều đổi thành nâu tối khi những cơn mưa lạnh mùa thu rơi […]

Little House in the Big Woods (Chapter 13)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 13. THE DEER IN THE WOOD. The grass was dry and withered, and the cows must be taken out of the woods and kept in the barn to be fed. All the bright-colored leaves became dull brown when the cold fall rains began. There was […]

Little House in the Big Woods (Chapter 12)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 12. THE WONDERFUL MACHINE. Next day Pa cut the heads from several bundles of the oats, and brought the clean, bright, yellow straws to Ma. She put them in a tub of water, to soften them and keep them soft. Then she sat in the […]