Archive | June 15, 2018

Love in the Time of Cholera (Chapter 50)

Love in the Time of Cholera  Gabriel Garcia Marquez Chapter 50 During the day they played cards, ate until they were bursting, took gritty siestas that left them exhausted, and as soon as the sun was down the orchestra began to play, and they had anisette with salmon until they could eat and drink no […]

Love in the Time of Cholera (Chapter 49)

Love in the Time of Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 49 Long before he became President of the R.C.C., Florentino Ariza had received alarming reports on the state of the river, but he barely read them. He would calm his associates: “Don’t worry, by the time the wood is gone there will be boats fueled […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 1)

  Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên LAURA INGALLS WILDER CHƯƠNG 1 NGÔI NHÀ NHỎ Ở BIG WOODS Thuở xưa, từ mấy mươi năm trước, có một cô bé sống tại khu Big Woods, thuộc vùng Wisconsin, trong một ngôi nhà gỗ nhỏ màu xám. Bọc kín xung quanh ngôi nhà là những cội cây […]

Little House In The Big Woods (Chapter 1)

Little House In The Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 1 Little House In The Big Woods Once upon a time, sixty years ago, a little girl lived in the Big Woods of Wisconsin, in a little gray house made of logs. The great, dark trees of the Big Woods stood all around the house, and […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 2-Chương 1)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên LAURA INGALLS WILDER TẬP 2 – CHƯƠNG 1 – VỀ MIỀN TÂY Đã lâu lắm rồi, từ thuở các cụ ông, cụ bà hiện nay mới chỉ là các cậu bé, cô bé hoặc các em nhỏ tí xíu, thậm chí nhiều người con chưa chào đời, thì Bố, […]