Archive | June 5, 2018

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 41)

Tiình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel Garcia Marquez Chương 41 Ký ức dai dẳng của bà đã làm tăng thêm nỗi lòng giận dữ của bà. Khi thức bà nghĩ đến ông, ngày thứ hai sau lễ an táng người chồng, chỉ với điệu bộ đơn giản của ý chí bà đã xóa được hình […]

Tình Yêu Thời thổ Tả (Chương 40)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel Garcia Marquez Chừơng 40 Ngày lễ Hạ Trần họ nghĩ sẽ cùng ở bên nhau cho đến khi cô gái phải trở về ký túc xá, năm phút trước khi chuông cầu kinh Đức Bà đổ hồi, nhưng chuông cầu hồn lại nhắc Phlôrêntinô Arixa nhớ đến lời hứa […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 39)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel Garcia Marquez Chương 39 Sáu tháng sau, theo sự thống nhất tuyệt đối của các thành viên trong hãng, Phlôrêntinô Arixa được phong là Chủ tịch Ban lãnh đạo và là Tổng giám đốc. Ngày Phlôrêntinô Arixa lên nắm quyền lãnh đạo, sau cốc sâm banh đầu tiên, cụ […]

Love in thhe Time of Cholera (Chapter 37)

Love in the Time of Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 37 (Audible Chapter 12) Almost two years after the disappearance of Fermina Daza, an impossible coincidence occurred, the sort that Tránsito Ariza would have characterized as one of God’s jokes. Florentino Ariza had not been impressed in any special way by the invention of moving […]

Love in the Tme of Cholera (Chapter 38)

Love in the Time of Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 38 Until that time his greatest battle, fought tooth and nail and lost without glory, was against baldness. From the moment he saw the first hairs tangled in his comb, he knew that he was condemned to a hell whose torments cannot be imagined by […]

Love in the Time of Cholera (Chapter 36)

Love in the Time of  Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 36 That night, following his renunciation, as he was undressing for bed, he recited for Fermina Daza the bitter litany of his early morning insomnia, his sudden stabbing pains, his desire to weep in the afternoon, the encoded symptoms of secret love, which he recounted […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 38)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel Garcia  Marquez Chương 38 Cho đến tận lúc ấy, cuộc chiến đấu chống bệnh hói đầu là cuộc chiến đấu lớn nhất của ông. Đó là cuộc chiến đấu chỉ với hai bàn tay không và thất bại hoàn toàn. Kể từ khi ông thấy tóc mình vương lại […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 37)

  Tình Yêu Thời Thồ Tả Gabriel Garcia Marquez Chương 37 Gần hai năm sau khi Phecxima Đaxa biến mất, đã xảy ra một sự kiện thuộc số những sự kiện ngẫu nhiên từng được bà Tranxitô Arixa lúc sinh thời liệt nó vào loại một của Thượng đế. Phlôrêntinô Arixa vẫn chưa hết hào […]