Archive | June 4, 2018

Love in the Time of Cholera (Chapter 35)

Love in the Time of Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 35 Miss Barbara Lynch, Doctor of Theology, was the only child of the Reverend Jonathan B. Lynch, a lean black Protestant minister who rode on a mule through the povertystricken settlements in the salt marshes, preaching the word of one of the many gods that […]

Love in the Time of Cholera (Chapter 34)

Love in the Time of Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 34 Although they maintained a formal correspondence concerning their children and other household matters, almost two years went by before either one could find a way back that was not mined with pride. During the second year, the children went to spend their school vacation […]

Love in the Time of Cholera (Chapter 33)

. Love in the Time of Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 33 When he saw Fermina Daza she was almost always on her husband’s arm, the two of them in perfect harmony, moving through their own space with the astonishing fluidity of Siamese cats, which was broken only when they stopped to greet him. Dr. […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 36)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel Garcia Marquez Chương 36 Ngay chính đêm ấy, trong lúc cởi quần áo để đi ngủ, bằng giọng trầm buồn của kẻ cầu kinh, ngài kể cho Phecxima Đaxa nghe về những cơn mất ngủ vào lúc nửa đêm về sáng sủa của mình, về những cú đau bất […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 35)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel Garcia Marquez Chương 35 Bacbara Lin, nữ tiến sĩ thần học, là con gái một vị mục sư tên là Giônathan B.Lin, một người chăn dắt con chiên có tinh thần phản kháng, một người da đen gầy gõ, cưỡi trên lưng một con lừa cái đi đến các […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 34)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel Garcia Marquez Chương 34 Dẫu rằng Phecxima Đaxa và bác sĩ Huvênan Ucbinô vẫn viết thư đều đặn cho nhau, vẫn thông báo đầy đủ và tỉ mỉ tình hình sức khỏe và học tập của con cái và các vấn đề khác của gia đình, hai năm đã […]

Tình Yêu Thời Thổ Tả (Chương 33)

Tình Yêu Thời Thổ Tả Gabriel Garcia Marquez Chương 33 Hầu như lúc nào ông cũng nhìn thấy Phecmina Đaxa, người vẫn đi bên chồng trong không khí hoàn toàn hòa thuận, và cả hai cùng hoạt động trong khung cảnh của chính mình, với một thái độ dịu dàng kín đáo của người Xiêm […]