Archive | June 25, 2018

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ( Chương 13)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên  Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 13  CON NAI TRONG RỪNG Cỏ đã khô úa và héo rối nên phải đưa lũ bò cái từ rừng về nuôi trong nhà kho. Tất cả những cánh lá màu tươi đều đổi thành nâu tối khi những cơn mưa lạnh mùa thu rơi […]

Little House in the Big Woods (Chapter 13)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 13. THE DEER IN THE WOOD. The grass was dry and withered, and the cows must be taken out of the woods and kept in the barn to be fed. All the bright-colored leaves became dull brown when the cold fall rains began. There was […]

Little House in the Big Woods (Chapter 12)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 12. THE WONDERFUL MACHINE. Next day Pa cut the heads from several bundles of the oats, and brought the clean, bright, yellow straws to Ma. She put them in a tub of water, to soften them and keep them soft. Then she sat in the […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ( Chương 12)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 12  CỖ MÁY KỲ DIỆU Hôm sau, bố đem về cho mẹ nhiều cọng rơm vàng sạch bóng cắt từ nhiều bó lúa mạch. Mẹ bỏ hết vào một thùng nước để ngâm giữ cho mềm. Rồi, ngồi trên chiếc ghế kế bên thùng nước, […]