Archive | June 2018

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ( Chương 12)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 12  CỖ MÁY KỲ DIỆU Hôm sau, bố đem về cho mẹ nhiều cọng rơm vàng sạch bóng cắt từ nhiều bó lúa mạch. Mẹ bỏ hết vào một thùng nước để ngâm giữ cho mềm. Rồi, ngồi trên chiếc ghế kế bên thùng nước, […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 11)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 11 NGÀY MÙA Bố và chú Henry đã thoả thuận giúp nhau làm việc. Khi tới mùa vụ, chú Henry tới làm việc với bố và cô Polly cùng đám trẻ anh chị em họ tới nghỉ tại nhà. Sau đó, bố tới giúp chú […]

Little House in the Big Woods (Chapter 11)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 11. HARVEST. Pa and Uncle Henry traded work. When the grain got ripe in the fields, Uncle Henry came to work with Pa, and Aunt Polly and all the cousins came to spend the day. Then Pa went to help Uncle Henry cut his grain, […]

Little House in the Big Woods (Chapter 10)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 10. SUMMERTIME. Now it was summertime, and people went visiting. Sometimes Uncle Henry, or Uncle George, or Grandpa, came riding out of the Big Woods to see Pa. Ma would come to the door and ask how all the folks were, and she would say: […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 10)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 10 MÙA HÈ Đã vào mùa hè và là lúc mọi người thăm viếng nhau. Thỉnh thoảng chú Henry, bác George hay ông nội cưỡi ngựa tới Big Woods gặp bố. Mẹ thường ra cửa đón, hỏi thăm tất cả mọi người và mẹ thường […]

Little House in the Big Woods (Chapter 9)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 9. GOING TO TOWN. After the sugar snow had gone, spring came. Birds sang in the leafing hazel bushes along the crooked rail fence. The grass grew green again and the woods were full of wild flowers. Buttercups and violets, thimble flowers and tiny starry […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 9)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 9 TỚI THÀNH PHỐ Sau khi đợt tuyết đường qua đi, mùa xuân đã tới. Chim hót trong những bụi cây đang trổ lá non dọc hàng dậu sắt uốn cong. Cỏ lại mọc xanh và rừng cây đầy hoa dại. Những cánh mao hương […]

Little House in the Big Woods (Chapter 8)

  Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 8. DANCE AT GRANDPA’S. Monday morning everybody got up early, in a hurry to get started to Grandpa’s. Pa wanted to be there to help with the work of gathering and boiling the sap. Ma would help Grandma and the aunts make good things […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 8)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 8 – KHIÊU VŨ TẠI NHÀ ÔNG NỘI Sáng thứ hai, cả nhà dậy sớm, hối hả qua nhà ông nội. Bố muốn tới kịp để giúp việc thâu góp và nấu sôi nhựa trường khế. Mẹ sẽ giúp bà nội và các cô nấu […]

Little House in the Big Woods (Chapter 7)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Ưilder Chapter 7. THE SUGAR SNOW. For days the sun shone and the weather was warm. There was no frost on the windows in the mornings. All day the icicles fell one by one from the eaves with soft smashing and crackling sounds in the snowbanks beneath. […]