Archive | June 24, 2018

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 11)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 11 NGÀY MÙA Bố và chú Henry đã thoả thuận giúp nhau làm việc. Khi tới mùa vụ, chú Henry tới làm việc với bố và cô Polly cùng đám trẻ anh chị em họ tới nghỉ tại nhà. Sau đó, bố tới giúp chú […]

Little House in the Big Woods (Chapter 11)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 11. HARVEST. Pa and Uncle Henry traded work. When the grain got ripe in the fields, Uncle Henry came to work with Pa, and Aunt Polly and all the cousins came to spend the day. Then Pa went to help Uncle Henry cut his grain, […]

Little House in the Big Woods (Chapter 10)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 10. SUMMERTIME. Now it was summertime, and people went visiting. Sometimes Uncle Henry, or Uncle George, or Grandpa, came riding out of the Big Woods to see Pa. Ma would come to the door and ask how all the folks were, and she would say: […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 10)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 10 MÙA HÈ Đã vào mùa hè và là lúc mọi người thăm viếng nhau. Thỉnh thoảng chú Henry, bác George hay ông nội cưỡi ngựa tới Big Woods gặp bố. Mẹ thường ra cửa đón, hỏi thăm tất cả mọi người và mẹ thường […]