Archive | June 16, 2018

Little House in the Big Woods (Chapter 3)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 3. THE LONG RIFLE. Every evening before he began to tell stories, Pa made the bullets for his next day’s hunting. Laura and Mary helped him. They brought the big, long-handled spoon, and the box full of bits of lead, and the bullet-mold. Then while […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 3)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên LAURA INGALLS WILDER CHƯƠNG 3  CÂY SÚNG TRƯỜNG Mỗi buổi tối, trước khi bắt đầu kể chuyện, bố thường chế đạn cho buổi đi săn hôm sau. Laura và mary cùng lo giúp bố. Các cô mang tới chiếc muỗng có cán dài, lớn và chiếc hộp đựng đầy […]

Little House In The Big Woods (Chapter 2)

  Little House In The Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 2. WINTER DAYS AND WINTER NIGHTS. The first snow came, and the bitter cold. Every morning Pa took his gun and his traps and was gone all day in the Big Woods, setting the small traps for muskrats and mink along the creeks, the […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 2)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 2 NHỮNG NGÀY MÙA ĐÔNG VÀ NHỮNG ĐÊM MÙA ĐÔNG Đợt tuyết đầu tiên đã rơi xuống và trời lạnh như cắt. Mỗi sáng, bố xách súng, đem bẫy đi trọn ngày trong rừng Big Woods đặt những chiếc bẫy nhỏ dọc các lạch suối để bắt cầy […]