Archive | June 9, 2018

Love in the Time of Cholera (Chapter 43)

Love in the Time of Cholera Gabriel Garcia Marquez Chapter 43 One Saturday afternoon, Florentino Ariza found her trying to type in his bedroom, and she was doing rather well, for she was studying typing at school. She had completed more than half a page of automatic writing, but it was not difficult to isolate […]

Cái Chết Vĩnh Hằng Bên Kia Tình Yêu – Death Constant Beyond Love

  CÁI CHẾT VĨNH HẰNG BÊN KIA TÌNH YÊU Gabriel Garcia Marquez Sáu tháng mười một ngày trước khi chết, ngài nghị sĩ Onésime Sanchez quen được người phụ nữ của đời mình. Ông gặp cô ở làng Cây Hồng Của Phó Vương, một ngôi làng hẻo lánh; ban đêm, đó là chỗ những chiếc […]