Archive | June 17, 2018

Little House in the Big Woods (Chapter 4)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 4. CHRISTMAS. Christmas was coming. The little log house was almost buried in snow. Great drifts were banked against the walls and windows, and in the morning when Pa opened the door, there was a wall of snow as high as Laura’s head. Pa took […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 4)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura  Ingalls Wilder CHƯƠNG 4  LỄ GIÁNG SINH Giáng Sinh đang tới. Ngôi nhà gỗ nhỏ gần như bị vùi dưới tuyết. Những tảng tuyết lớn phủ kín bốn bức vách cùng các ô cửa sổ và vào buổi sáng, mỗi khi bố mở cửa, một bờ vách tuyết […]