Tan Tác – Broken

Tan Tác

Tác giả: Lữ Liên

Ta đưa người đi đường về tình chia hai lối
Nỗi tiếc nhớ khôn nguôi
Tạ từ đêm ấy đêm cuốir rồi xa mãi
Biết đến nay đã sang bên nao

Tìm nhau trong cõi mơ
Hồn mình nghe xa vắng ai ca khúc hát năm nào
Ta nhấn phím giao
Đàn buồn thương ta khóc tiếng hát vang trong hồn

Rượu rót chưa uống
Mà hồn đã say khướt
Anh chưa đi khuất sao đã mơ hồ
Chớp mắt bỗng thấy cách xa bến bờ
Bóng dáng xưa khuất chân trời tím

Mộng cũ xanh ngắt mà tình đã tan nát
Đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ
Một ngày nào mỏi cánh chim nhớ
Nắng xưa cũ thương chốn xưa chim về.

(English Version)

Broken

 

I bid you farewell as our love was torn apart.
I regret losing you and I long for you endlessly.
We said goodbye that one last time,
And since then we have passed like ships in the night.
How could I have known where your ship was berthed?

 
You live in my dreams eternally.
My soul seemed to be lost in those memories,
When I heard a song from the old days.
As I played my piano,
A melancholy tune made me cry.
I heard the ballad resounding in my soul.

 
Wine flowed, but I didn’t drink,
Yet my soul was so intoxicated.
You were not hidden from sight,
So why were you so distant and cold?
In the wink of an eye, I could only see the seashore.
Your frail shadow had disappeared beyond the horizon.

 
My youthful dreams were so innocent.
Why did you break my fragile heart?
On that dreary night I was left waiting for you.
Someday your restless wings will grow tired.
In life’s setting sun, you will fly home to our nest.

 

Đặng Hoàng Lan Translated  From The Song “Tan Tác” Of Musician Lữ Liên.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: