Archive | June 23, 2018

Little House in the Big Woods (Chapter 9)

Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 9. GOING TO TOWN. After the sugar snow had gone, spring came. Birds sang in the leafing hazel bushes along the crooked rail fence. The grass grew green again and the woods were full of wild flowers. Buttercups and violets, thimble flowers and tiny starry […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 9)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 9 TỚI THÀNH PHỐ Sau khi đợt tuyết đường qua đi, mùa xuân đã tới. Chim hót trong những bụi cây đang trổ lá non dọc hàng dậu sắt uốn cong. Cỏ lại mọc xanh và rừng cây đầy hoa dại. Những cánh mao hương […]

Little House in the Big Woods (Chapter 8)

  Little House in the Big Woods Laura Ingalls Wilder Chapter 8. DANCE AT GRANDPA’S. Monday morning everybody got up early, in a hurry to get started to Grandpa’s. Pa wanted to be there to help with the work of gathering and boiling the sap. Ma would help Grandma and the aunts make good things […]

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Chương 8)

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 8 – KHIÊU VŨ TẠI NHÀ ÔNG NỘI Sáng thứ hai, cả nhà dậy sớm, hối hả qua nhà ông nội. Bố muốn tới kịp để giúp việc thâu góp và nấu sôi nhựa trường khế. Mẹ sẽ giúp bà nội và các cô nấu […]