Archive | November 12, 2019

Em đi bỏ lại con đường – When YouLeft

Em đi bỏ lại con đường Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa Bỏ mặc tôi là, tôi là ai Em đi bỏ lại con đường Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em Ra đi,em đi bỏ lại dậm trường […]