Archive | April 2, 2018

Anna Karenina (Part 5 – Chapter 26-30)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 26 “Well, Kapitonitch?” said Seryozha, coming back rosy and good- humored from his walk the day before his birthday, and giving his overcoat to the tall old hall porter, who smiled down at the little person from the height of his long figure. “Well, has the bandaged clerk been here […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 26-30)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 26 Sau bài học của giáo sư đến bài học của ông bố. Trong khi chờ đợi, Xerioja ngồi trước bàn học nghịch con dao con và tiếp tục suy nghĩ. Một trong những công việc ưa thích của chú là tìm mẹ trong những lúc dạo chơi. Chú không […]