Archive | January 13, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 845-880)

Truyện Kiều (Câu 845-880) Nguyễn Du 845.Tiếc thay! Một đóa trà mi,Con ong đã tỏ đường đi lối về.Một cơn mưa gió nặng nề,Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.Đêm xuân một giấc mơ màng, 850.Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ.Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,Phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi […]