Archive | April 23, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 22)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XXII “AEGRI SOMNIA” The following day 10th January, the Nautilus continued her course between two seas, but with such remarkable speed that I could not estimate it at less than thirty-five miles an hour. The rapidity of her screw was such that I could neither follow nor […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 22)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 22 CƠN NGỦ KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC Hôm sau, mùng 10 tháng giêng, tàu Nau-ti-lúx ra khơi. Nó chạy với tốc độ ba mươi nhăm hải lý một giờ. Chân vịt quay nhanh đến nỗi tôi không thể tính được bao nhiêu vòng trong một […]