Archive | April 22, 2019

20.000 Leagues under the sea ( Chapter 21)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XXI CAPTAIN NEMO’S THUNDERBOLT We looked at the edge of the forest without rising, my hand stopping in the action of putting it to my mouth, Ned Land’s completing its office. “Stones do not fall from the sky,” remarked Conseil, “or they would merit the name aerolites.” […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 21)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 21 TIẾNG SÉT CỦA THUYỀN TRƯỞNG NÊ-MÔ Chúng tôi quay đầu nhìn về phía rừng. Tôi sửng sốt. Chẳng kịp đưa thìa lên miệng. Nét Len đang kết thúc công việc.-Đá không phải từ trên trời rơi xuống, -Công-xây nói, -trừ thiên thạch. Hòn đá thứ […]