Archive | April 21, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 20)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XX A FEW DAYS ON LAND I was much impressed on touching land. Ned Land tried the soil with his feet, as if to take possession of it. However, it was only two months before that we had become, according to Captain Nemo, “passengers on board the […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 20)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 20 MẤY NGÀY TRÊN ĐẢO Tôi đặt chân lên đảo mà lòng không khỏi bồi hồi. Nét giẫm thử chân lên mặt đất, hình như còn muốn xem đất có vững chắc không. Đấy là chúng tôi mới làm “hành khách của tàu Nau-ti-lúx” (theo lời […]