Archive | April 18, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 17)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XVII FOUR THOUSAND LEAGUES UNDER THE PACIFIC The next morning, the 18th of November, I had quite recovered from my fatigues of the day before, and I went up on to the platform, just as the second lieutenant was uttering his daily phrase. I was admiring the […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 17)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 17 BỐN NGÀN DẶM DƯỚI THÁI BÌNH DƯƠNG Sáng 18 tháng 11, tôi thức dậy, người khoan khoái. Tôi lên boong tàu và lại thấy viên thuyền phó đang nói câu mà tôi đã nghe được nhiều lần. Tôi bỗng hiểu nghĩa câu nói đó. Đúng […]

Kỳ Diệu – Miracle

Kỳ Diệu Nguyên Sa. Khi đám mây cao dừng trên nếp trán Anh chợt nghe vỗ cánh chim bay Trái thơm ngon nặng chĩu trên môi Dòng suối lạ chẩy qua hơi thở Bốn mùa Xuân về đứng trên cơ thể Ở giữa mầm lộc biếc và lá non Anh đứng nghe âu yếm gọi […]