Archive | April 15, 2019

20.000 Leagues under the sea (Chapter 14)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XIV A NOTE OF INVITATION The next day was the 9th of November. I awoke after a long sleep of twelve hours. Conseil came, according to custom, to know “how I passed the night,” and to offer his services. He had left his friend the Canadian sleeping […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 14)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 14 GIẤY MỜI Hôm sau, mùng 9 tháng 11, tôi thức giấc sau khi ngủ mười hai tiếng đồng hồ liền. Theo lệ thường, Công-xây đến hỏi xem “Giáo sư ngủ có ngon giấc không” và có sai bảo gì không. Còn ông bạn Nét của […]

Để gió cuốn đi – Let the Wind Blow

Để gió cuốn đi Trịnh Công Sơn Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, Để làm chi em biết không ? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian […]