Archive | September 17, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 180-215)

Truyện Kiều (Câu 180-215) Nguyễn Du 180.Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!Người đâu gặp gỡ làm chi,Trăm năm biết có duyên gì hay không?Ngổn ngang trăm mối bên lòng,Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình. 185.Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,Tựa nương bên triện một mình thiu thiu.Thoắt đâu thấy một tiểu […]