Archive | December 16, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 565-600)

Truyện Kiều (Câu 565-600) Nguyễn Du 565.Buồn trông phong cảnh quê người,Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa.Não người cữ gió tuần mưa,Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.Nàng còn đứng tựa hiên tây, 570.Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ.Trông chừng khói ngất song thưa,Hoa trôi dạt thắm, liễu xơ xác […]