Archive | December 4, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 530-565)

Truyện Kiều (Câu 530-565) Nguyễn Du 530.Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang.Đem tin thúc phụ từ đường,Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề.Liêu dương cách trở sơn khê,Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang. 535.Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng,Băng mình lẻn trước đài trang tự tình.Gót đầu mọi nỗi đinh […]