Archive | December 15, 2020

Tôi ơi đừng tuyệt vọng – Don’t Despair

Giới thiệu sách “Tôi ơi đừng tuyệt vọng – Don’t Despair” là quyển sách tổng hợp 111 bài hát của cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn được dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh. Quyển sách hoàn thành sau 3 năm tìm kiếm, tra cứu, dịch thuật và được nhà xuất bản Hội Nhà Văn […]