Archive | June 18, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2000-2035)

Truyện Kiều (Câu 2000-2035) Nguyễn Du 2000.Nỗi ông vật vã, nỗi nàng thở than.Ngăn tôi đứng lại một bên,Chán tai rồi mới bước lên trên lầu”.Nghe thôi kinh hãi xiết đâu:“Đàn bà thế ấy thấy âu một người! 2005.Ấy mới gan, ấy mới tài,Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời!Người đâu sâu sắc nước […]