Archive | June 9, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1860-1895)

Truyện Kiều (Câu 1860-1895) Nguyễn Du 1860Cuộc vui gảy khúc đoạn tràng ấy chi?Sao chẳng biết ý tứ gì?Cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi!”Sinh càng thảm thiết bồi hồi,Vội vàng gượng nói, gượng cười cho qua. 1865.Giọt rồng canh đã điểm ba,Tiểu thư nhìn mặt, dường đà can tâm.Lòng riêng tấp tểnh mừng […]