Archive | December 29, 2017

Nghìn Trùng Xa Cách – Miles Away

Nghìn Trùng Xa Cách Phạm Duy Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi Còn gì đâu nữa mà khóc với cười Mời người lên xe về miền quá khứ Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu Sẽ có chẳng nhiều đớn đau Nối gót người […]